Съществени изменения на речните нива не се очакват

21 януари 2017 | 16:17
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. По-значително понижение на водното ниво (- 93 см) е отчетено на р. Въча в района на Девин, което е в резултат на работата на хидротехническо съоръжение. Регистрирани са и други по-съществени денонощни колебания на водните нива във водосборите на р. Марица и р. Арда (Източнобеломорски басейн), които също са вследствие на работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на р. Камчия при с. Гроздьово, на р. Факийска река при с. Зидарово (Черноморски басейн) и на р. Марица при Пловдив (Източнобеломорски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 13 см до + 15 см Черноморски басейн: понижения от - 5 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 27 см до + 23 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 7 см до + 6 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения, като вследствие на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в долните течения на реките от басейна. На 22 и 23 януари във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки, се очакват краткотрайни и незначителни повишения на водните нива, в резултат на частично снеготопене. На 24 януари речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества за 22, 23 и 24 януари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива в целия водосбор на р. Янтра ще се задържат без съществени изменения. На 23 януари в резултат на снеготопене се очаква да започне плавно повишение във водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 22, 23, 24 и 25 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. На 22 и 23 януари в резултат на частично снеготопене са възможни краткотрайни и незначителни повишения на водните нива във водосборите на реките от басейна. На 24 януари вследствие на валежи от дъжд и последващо частично снеготопене се очакват незначителни повишения на водните нива на р. Камчия и южночерноморските реки. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни водните нива на реките от басейна ще останат без съществени изменения, като резултат на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в долното течение на река Марица. На 22 и 23 януари вследствие на частично снеготопене, се очакват краткотрайни и незначителни повишения на водните нива във водосбора на р. Тунджа, долното течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда. На 24 януари в резултат на валежи от дъжд и последващо частично снеготопене водните нива в средното и долно течение на р. Тунджа, в долното течение на р. Марица и във водосбора на р. Арда ще се повишат незначително. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица, Тунджа и Ардна, че водните нива и водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на частично снеготопене са възможни краткотрайни и незначителни повишения на водните нива в средните и долните течения на р. Места и р. Струма. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/