Съществени изменения на речните нива няма да има

22 януари 2017 | 15:02
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Регистрирани са по-съществени денонощни колебания на водните нива във водосборите на р. Огоста от - 50 см до + 28 см (Дунавски басейн)  и р. Арда от - 29 см до + 27 см (Източнобеломорски басейн), които са вследствие на работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество само на р. Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: колебания от - 18 см до + 18 см Черноморски басейн: колебания от - 30 см до + 2 см Източнобеломорски басейн: колебания от - 21 см до + 15 см Западнобеломорски басейн: колебания от - 7 см до + 6 см Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения, като вследствие на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в долните течения на реките от басейна. На 23 януари във водосборите на р. Янтра, р. Русенски Лом и добруджанските реки, се очакват краткотрайни и незначителни повишения на водните нива, в резултат на частично снеготопене. На 24 и 25 януари речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира,че водни количества на 23, 24 и 25 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 23, 24 и 25 януари, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива в целия водосбор на р. Янтра ще се задържат без съществени изменения. На 24 януарив резултат на снеготопене се очаква да започне плавно повишение във водосбора на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 23, 24, 25 и 26 януари водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: днес и утре речните нива в басейна ще се повишават незначително, следствие на частично снеготопене. На 24 и 25 януари водните количества в наблюдаваните реки ще останат бе съществени изменения. Източнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни водните нива на реките от басейна ще останат без съществени изменения, като резултат на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в долното течение на река Марица. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в отделни участъци на реките. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/