Световен ден на влажните зони - 2 февруари 2016

Влажните зони са от съществено значение за човешкото здраве и благоденствие. Предоставят различни услуги, прясна вода, източник са на прехрана, поддържат биологичното разнообразие, защитават срещу наводненията. Като едни от основните източници на заетост в световен мащаб, те са и фактор за устойчив поминък  като осигуряват работни места в различни сфери, например:
  • Отглеждането и преработването на ориз е основно препитание за почти един милиард домакинства в Азия, Африка и Америка.
  • Основен поминък за повече от 660 милиона души на планетата са рибарството и аквакултурите. Именно крайбрежните влажни зони са местата, където 40% от всички видове риби, които се консумират в световен мащаб хвърлят своя хайвер, размножават се и се отглеждат в аквакултури.
  • Почти половината от туристите в световен мащаб, избират влажните зони, особено крайбрежните, за отдих и развлечения. Туристическият сектор осигурява 266 милиона работни места, което се равнява на 8,9% от световната заетост.
  • В много части на света, реките и вътрешните влажни зони са от жизненоважно значение за предоставяне на различни транспортни услуги. В басейна на река Амазонка, всяка година 41 транспортни компании транспортират над 12 милиона пътници и 50 милиона тона товар.
  • Влажните зони са едни от най-мащабните системи за доставка на прясна вода и пречистване на отпадъчни води. Така например предприятието за управление на водите в мегаполиса Банкок, осигурява работни места за повече от 5300 души персонал.
  • През 2013 година, повече от 70 милиарда галона вода в световен мащаб са доставени от страна на бутилиращите компании. Световни компании като Данон, продаващи марки като Evian, Volvic и др., осигуряват работа във водния бизнес на повече от 37 000 души.
  • Сеитбата и отглеждането на зърнени култури, плодове, тръстика и др. във влажните зони и в близост до тях,  осигуряват значителен брой работни места, особено в развиващите се страни.Брошура (БГ) Брошура (EN) Младежкият фотоконкурс за влажни зони стартира на 2 февруари 2016 За участници на възраст между 15 – 24 години За снимка от влажна зона наравена в периода 2 февруари – 2 март 2016 г., която   представя как зоната осигурява прехрана и устойчив поминък на местното население.
Публикувай на:  http://www.worldwetlandsday.org/photo-contest Награда: Самолетен билет до избрана от теб влажна зона във всяка точка на света!