Тенденцията към задържане на речните нива се запазва

18 декември 2016 | 08:53

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) днес ще е без валежи. В понеделник също ще е без валежи.Във вторник на отделни места в Източна България и планинските райони ще превали слаб сняг. Количествата на валежите ще са незначителни.

През денонощието от 8 ч на 16 до 8 ч на 17 декември водните нива на повечето реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания (от -25 см до +32 см) във водосборите на реките Огоста (Дунавски басейн), Тунджа, Марица и Арда (Източнобеломорски басейн). Образуване на брегови лед е регистрирано на река Черни Вит при с. Черни Вит, река Бели Вит при гр. Тетевен и на река Осъм при градовете Троян и Ловеч (Дунавски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е единствено водното количество на р. Марица при гр. Пловдив.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +10 см; Черноморски басейн: Не са регистрирани изменения; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +9 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 18, 19 и 20 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности и ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 18, 19 и 20 декември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 18, 19, 20 и 21 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.