Третокласници от Благоевград получиха нови знания за природата и начините за нейното опазване

28 октомври 2016 | 14:56

Дирекцията на Национален парк „Рила“ продължи мащабната си образователна екологична програма в СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“ в Благоевград за учебната 2016-2017 г. Експерти по биоразнообразие от Парковата дирекция проведоха още два открити урока с ученици от третите класове.

Темата на еко лекторията бе „Биоразнообразието в Национален парк „Рила“. Освен биологичното разнообразие на видово ниво, бяха представени и някои интересни природни местообитания, като „домове“ на различни видове животни и растения. Учениците се запознаха и с начина на живот на различни диви животни, посредством тематична беседа, разказ и мултимедийно презентация с клипчета. В рамките на откритите уроци експерти представиха защитената територия и четирите резервата в нея. Децата имаха възможност да се запознаят с Националните паркове и ползата от тях, както за биологичното разнообразие, така и за хората които живеят в населените места наоколо.

Представени бяха някои от „емблемите“ на Национален парк „Рила“, сред които най-високият връх, най-дългата река, най-пълноводната река, най-дълбокото езеро, трите вида растения които се срещат само и единствено в Рила планина, с някои видове животни дошли до нас от преди последното заледяване на планината, най-старата хижа в България, най-високият водопад в Национален парк „Рила“ и други интересни факти.

Децата научиха за различните видове гъби – ядливи, отровни и неотровни, неядливи. Представени бяха правилата за поведение в защитената територия и им беше обяснено защо трябва да се движат само по маркирани туристически пътеки, да се пали огън само на определените за целта места, да не се замърсява и да не се късат дивите цветя.

Откритите уроци в рамките на еколекторията завършиха с отговори на въпроси, свързани с получените новите знания за природата на Национален парк „Рила“.