Ученици наблюдаваха водолюбиви птици по Марица в Световния ден на влажните зони

02 февруари 2017 | 14:25

Ученици от клуба „Млад географ“ към Хуманитарната гимназия „Свети Кирил и Методий“ и граждани наблюдаваха с бинокли и зрителна тръба водолюбиви птици по поречието на река Марица. Те имаха възможността да видят екземпляри от голям корморан, малък гмурец, жълтокрака чайка, сива патица, зеленонога и белочела водна кокошка, които живеят спокойно в градската среда и се радват на добри климатични условия.

Директорът на РИОСВ – Пловдив доц. Стефан Шилев поздрави учениците и им подари Наръчници за опазване и устойчиво управление на влажните зони. Градимир Градев от ФПС „Зелени Балкани“ разказа на учениците за разнообразието от водолюбиви птици по поречието на река Марица, която е една от най-големите и значими влажни зони в региона. Той посочи, че сред често срещаните край Пловдив видове е малкият корморан, който нощува на 6-ти километър, където са наблюдавани около 5 хиляди екземпляра. Това е изключително рядко явление, защото тяхната популация в света е около 40 хиляди. Порази тази причина това местообитание е обявено за защитена местност по Закона за защитените територии (ЗЗТ). Самата река Марица също е регистрирана като защитена зона по НАТУРА 2000.

Влажните зони имат благоприятно въздействие за намаляване риска от бедствия. Старите речни корита (т. нар. „мъртвици“) са подходящи за разливане и задържане на води при наводнения, коментира Градимир Градев

Инициативата бе на сдружение „Зелени Балкани“ и се осъществи със съдействието на РИОСВ – Пловдив по повод Световния ден на влажните зони – 2 февруари.