Устойчива мобилност в училищата На 17 октомври 2014 г. в Заседателната зала на Министерството на околната среда и водите от 10 ч.


На 17 октомври 2014 г. в Заседателната зала на Министерството на околната среда и водите Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество" представи пред учители съдържанието на играта "Свилен - смок мобилен" и правилата за включване на български училища за двуседмичен период в кампания на мрежа от училища в Европа за разпространение на информация относно опита в обучението на децата за предвижване до училище пеша, с велосипед, автобус, трамвай или метро, или обща кола за няколко деца (т.нар. "споделена кола").  Кампанията обхваща повече училища и на принципа на съревнованието се стимулират училища, които се борят за мисоки резултати. Проектът е на Проглама "Интелигентна енергия - Европа на ЕК.
Материали за играта могат да се получат от Клуб "Устойчиво развитие на гражданското общество": www.csds.org