Водните количества на реките са около и под праговете за средни води

31 януари 2017 | 16:12
През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива във водосборите на реките Искър  (с -23/+31 см) и Въча  (с до -90 см). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са: Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +19 см; Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -2 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -23 см до +22 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +5 см. Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН: Дунавски басейн: Днес (31 януари) водните нива на реките ще останат без съществени изменения. Поради ниските сутрешни температури и малките водни количества ще продължи формирането на ледена покривка, довеждащо до подприщване и незначителни повишения на водните нива в долните течения на реките. След  1 февруари, в следствие на частично снеготопене, ще започнат да се повишават нивата в планинските части от водосборите на реките в басейна, като по-значителни се очаква да бъдат повишенията на 2 и 3 февруари във водосборите на р. Янтра (р. Росица), р. Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 февруари ще бъдат около средномногогодишните стойности. От 2 февруари, в резултат на частично снеготопене, ще се повишат водните нива на реките в средната и долната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 1, 2 и 3 февруари ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (31 януари и 1 февруари) речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 2 и 3 февруари се очакват повишения на речните нива в целия водосбор, в следствие на частично снеготопене, като по-значителни ще бъдат на 3 февруари във водосборите на р. Росица и р. Голяма река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 1, 2 и 3 февруари ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (31 януари) нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 1-3 февруари, в следствие на частично снеготопене, ще започнат да се повишават речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Черноморски басейн: Днес (31 януари) речните нива ще останат без съществени изменения. От 1 февруари, в следствие на частично снеготопене, ще започнат да се повишават нивата на реките в басейна, като по-значителни се очаква да бъдат повишенията на 2 и 3 февруари във водосборите на черноморските добруджански реки, р. Провадийска, р. Камчия (притока й р. Врана) и в южночерноморските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Източнобеломорски басейн: Днес (31 януари) речните нива ще останат без съществени изменения. След 1 февруари, в следствие на частично снеготопене, ще започнат повишения на водните нива на наблюдаваните реки. По-значителни се очаква да бъдат повишенията на 2 и 3 февруари във водосборите на реките Тунджа - горно и средно течение, Марица - горно течение и водосборите на родопските й притоци, Арда - горно и средно течение. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание. Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица, Тунджа и Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Западнобеломорски басейн: Днес (31 януари) речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в горните течения на основните реки от басейна. След 1 февруари, в следствие на снеготопене, ще започнат плавно да се повишават нивата на наблюдаваните реки Места и Струма, като по-значителни се очаква да бъдат повишенията на 2 и 3 февруари. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание. В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения. Подробна и актуална информация - на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/