Все повече българи полагат грижи за по-чиста околна среда

27 декември 2016 | 10:26

Все повече българи (74 процента от запитаните) полагат усилия, за да живеeм в по-чиста околна среда. Това показва сравнение на данните от две изследвания на „Екзакта“, извършени в началото и в края на 2016 г. по поръчка на МОСВ.

МОСВ попита българите „Кои от начините за намаляване на замърсяването на въздуха прилагате във всекидневието си?“. Най-голям е делът на тези, които заявяват, че ходят пеш. През март техният процент е бил 58, 5 на сто, а в края на ноември се увеличава до 60, 3%.

Целенасочено градски транспорт вместо личния си автомобил през ноември използват 19, 5 процента, докато през март този дял е 17, 7 на сто. Замяната на личния автомобил с обществен транспорт се практикува най-вече от високообразованите и жителите на София, сочат данните от изследването. Натовареният трафик в столицата, както и разширяването на линиите на метрото вероятно карат все повече хора да разчитат на този начин на придвижване.

13% от анкетираните ползват велосипед, за да намалят трафика и вредните газове в атмосферата. Делът на хората, които заменят автомобила си с колело е почти четири пъти по-висок сред мъжете, в сравнение с този при жените.

Все още е непопулярно използването на въглища с ниско съдържание на пепел и сяра. Този начин на опазване на околната среда практикуват едва 6 на сто от запитаните.