Въпрос на народния представител Цветан Сичанов от ПГ на ПП ГЕРБ относно нерегламентирано сметище край с. Пролеша, община Божурище, област София


 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМА ГОСПОДИН СИЧАНОВ,
 

В Регионалната инспекция по околна среда и водите (РИОСВ) – София в изминалата година са постъпвали редица сигнали и са извършвани редица проверки от експертите на РИОСВ – София  съвместно с община Божурище. 
Общинското депо е неоградено, охраняемо е в периода от понеделник до петък,  само във времето от 8.30 ч. до 17.00 ч., което позволява свободния достъп до него.
 
През 2012 г. на кмета на община Божурище именно заради това , че продължава да експлоатира депото, са съставени  два акта във връзка с  установените нарушения. Освен това директорът на  РИОСВ – София  през ноември 2012 г. е издал решение за затваряне на това незаконно сметище. Постъпило е обжалване  от кмета на община Божурище, в което той оспорва  решението на директора на РИОСВ – София.
 
Възражението е неоснователно, тъй като депото се експлоатира незаконно,  при  наличие на модерно регионално депо , което съгласно националната програма в Костинброд  трябва да бъдат насочени отпадъците  и на  община Божурище. Съгласно законодателството по управление на отпадъците, общините преустановяват експлоатацията на общинските депа, които не отговарят на нормативните изискванията. Както ви казах, депото в Костинброд, което е модерно отговарящо  на всички стандарти  е въведено  в експлоатация в началото на 2012 г.  и следва по програмата да се използва  и от община Божурище.
 
Наскоро директорът на РИОСВ – София, издаде заповед за предварително изпълнение на заповедта си за прекратяване на дейността на депото, и съответно като както ви казах след изтичане на съответните срокове тя ще влезе  в сила.
 
С това се изчерпват възможностите на административния процес за влияние в случая. В случай, че и след влизане в сила на заповедта на директора на РИОСВ – София  след постановяване на  предварително изпълнение на заповедта му за затваряне на депото и кметът на Божурище не предприеме необходимите мерки и поради липса на други административни основания за преустановяване на експлоатация на депото, случаят ще бъде предаден на Прокуратурата за търсена на наказателна отговорност. Искрено се надявам , че ще има отговорно поведение  и отношение от страна на местната власт в Божурище.