Въпрос на народния представител Георги Божинов от ПГ на „Коалиция за България” относно търсене на нови решения за депониране на твърдите битови отпадъци на София, след 31.12.2012 година


 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,
УВАЖАЕМА ГОСПОДИН БОЖИНОВ,
 
Вие имате предвид депото в м. Садината, вероятно, което е част от интегрираната система за отпадъци. В момента малка част от отпадъците на София се насочват към това депо с цел да се оползотвори едногодишния период след въвеждане в експлоатация на депото, който е за отстраняване на дефекти. Вероятно знаете, че всеки строеж има гаранция, това се отнася и за депото в м. Садината. Този едногодишен период за отстраняване на дефекти, съответно трябва да бъде оползотворен по най-добрия начин. В момента се тества това депо и ако има дефекти, ако има пропуски в строителството,  ангажимент на строителя е, за негова сметка, те да бъдат отстранени.