За шеста година МОСВ е партньор на „Да изчистим България заедно“

31 август 2017 | 15:09

Министерството на околната среда и водите е традиционен участник и  важен партньор в организирането и провеждането на екологичната инициатива на bTV Media Group „Да изчистим България заeдно“.  МОСВ чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) осигури 40 000 чувала и 80 000 бр. ръкавици, както и ваучери за гориво за транспортирането на събраните отпадъци. Общата стойност на закупените материали и ваучери е близо 53 000 лв.

Както и през предходните години на кампанията, събраните отпадъци от замърсените терени ще се депонират на съществуващите общински и регионални депа в периода 16 и 17 септември без да се заплащат отчисления по чл. 60 и 64 от Закон за управление на отпадъците.

Днес Ренета Колева, изпълнителен директор на  ПУДООС, предаде на организаторите на инициативата материалите, които ще бъдат разпределени  по общините в страната. В акцията участва и талисманът на кампанията – Зеленко Зеленков.

В деня на есенното почистване - 16 септември, експертите от регионалните екоинспекции и МОСВ ще обобщят данни за количеството събрани и депонирани отпадъци.

Ръководният екип, служителите на централната администрация и изнесените структури на министерството ще се включат активно в инициативата на bТВ Media Group.