Започват проверки на инсталациите за биомаса в страната

28 ноември 2016 | 16:24

Съвместни екипи на Министерството на околната среда и водите и Регионалните инспекции по околна среда и води започват проверки на всички инсталации за анаеробно разграждане на биомаса и животински отпадъци в страната. Проверките са на основание заповед на министъра на околната среда и водите Ивелина Василева.

Съвместните експертни екипи ще проверяват наличието на издадени документи и разрешителни за дейността на инсталациите, както и изпълнението на включените в тях условия. Целта е да не се допуска вероятност за наличие на неприятни миризми или замърсявания на въздуха. Проверките ще продължат до края на януари 2017 г.