Категории
Министерство

Заповед за определяне на методите за вземане на проби и изпитване на отпадъци по компоненти с цел класифициране и ред за изготвяне и съгласуване на плана за вземане на проби

На основание чл. 66, ал. 1 и 2 и чл. 69, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс оповестяваме публично, че пред министъра на околната среда и водите е открито производство по издаването на Заповед за определяне на методите за вземане на проби и изпитване на отпадъци по компоненти с цел класифициране и ред за изготвяне и съгласуване на плана за вземане на проби
 
Заповедта за определяне на методите за вземане на проби и изпитване на отпадъци по компоненти с цел класифициране и реда за изготвяне и съгласуване на плана за вземане на проби, се издава на основание на чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 11, т. 5 от Закона за опазване на околната среда и чл.14,   ал. 1 от  Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците.
 
Със Заповедта се определят  методите за вземане на проби от отпадъците, методите за изпитване на отпадъците по компоненти, ред за изготвяне на план за вземане на проби, структура и съдържание на плана за вземане на проби, както и ред за съгласуване на план за вземане на проби.
 
Крайна дата за съгласуване: 05.01.2015 г.
 
Формата за участие на заинтересованите лица е представяне на писмени становища от заинтересованите лица на е-mail: rtsenkova@moew.governement.bg
 
Пълният текст на проект на Заповед за определяне на методите за вземане на проби и изпитване на отпадъци по компоненти с цел класифициране и ред за изготвяне и съгласуване на плана за вземане на проби може да видите тук.