Защитен вид птица спасиха експерти на РИОСВ – Велико Търново

19 октомври 2016 | 11:30

Красив екземпляр от вида Бухал (Bubo bubo) бе спасен от експерти на РИОСВ – Велико Търново след сигнал на гражданин. Птицата била намерена в безпомощно състояние в землището на с. Присово, община Велико Търново. Експертите установиха, че бухалът е с видима стара травма на лявото крило, прави безуспешни опити за полет. Птицата е транспортирана за лечение и рехабилитация в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. При прегледа там е установено, че става въпрос за  счупване на лакътната и лъчевата кост на крилото, получено евентуално при удар.

Бухалът (Bubo bubo) е най-едрата нощна граблива птица, срещана в нашата страна. Тя защитен животински вид от Закона за биологичното разнообразие и е включена в категория „застрашен“ в Червената книга на Р България. Обитава труднодостъпни места, главно в скални масиви и сипеи, пещери, окрайнини на гори, разредени стари гори, често в речни долини, близо до реката. Най-голяма заплаха за вида е бракониерския отстрел, безпокойството и отравяне с жертви (мишевидни гризачи), третирани с препарати.