Предприети действия по постъпили сигнали в МОСВ

2017 година:

януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август

2016 година:

януари - февруари - мартаприл -  май  -  юни  - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2015 година:

януари  -  февруари-март - април - май - юни  - юли  - aвгуст - септември - октомври - ноември - декември

2014 година:

януари - февруари - март - април - май -юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2013 година:

януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2012 година:

януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2011 година:

януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2010 година:

януари - февруари - март - април - май - юни - юли - август - септември - октомври - ноември - декември

2009 година:

август - септември - октомври - ноември - декември