МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 228
заглавие

„Изработка и доставка на рекламни и печатни материали“, включваща две обособени позиции

съдържание

Открита процедура с предмет: „Изработка и доставка на рекламни и печатни материали“ с обособени позиции, както следва: Позиция №1 „Изработка и доставка на рекламни материали” Позиция №2 „Изработка и доставка на печатни материали”

актуална от 16.08.2017
актуална до 30.09.2020
вид Процедури
Министерство на околната среда и водите