МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 231
заглавие

"Продължаване на действието на софтуерни лицензи за защита"

съдържание

Обява за събиране на оферти с предмет: „Продължаване на действието на софтуерни лицензи за защита“

актуална от 09.08.2017
актуална до 31.08.2020
вид Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите