МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 234
заглавие

 „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации“ за нуждите на Министерството на околната среда и водите, съгласно Рамково споразумение № СПОР-12 от 05.06.2017 г.

съдържание

Обществена поръчка по реда на чл. 82, ал. 4 от ЗОП с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за полети до други дестинации“ за нуждите на Министерството на околната среда и водите, съгласно Рамково споразумение № СПОР-12 от 05.06.2017 г.

актуална от 11.08.2017
актуална до 08.01.2021
вид ЦООП
Министерство на околната среда и водите