МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
id 236
заглавие

„Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Централната администрация на МОСВ чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа при запазване на съществуващия номерационен план“

съдържание

Обява за събиране на оферти с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги за Централната администрация на Министерството на околната среда и водите чрез обществена фиксирана далекосъобщителна мрежа при запазване на съществуващия номерационен план“

актуална от 01.09.2017
актуална до 30.09.2020
вид Обяви за събиране на оферти
Министерство на околната среда и водите