30 проекта ще участват в поредното издание на Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”

30 проекта на ученици от І до ХІІ клас от цялата страна са допуснати до участие в Националния ученически конкурс „Посланици на здравето”, за учебната 2016/2017 г. Конкурсът се организира от Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието и науката, Министерството на културата, Министерството на младежта и спорта, Министерство на околната среда и водите и Представителството на Европейската комисия в България. Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г. и е продължение на традиционния ученически конкурс „Проектът на нашия клас за живот без тютюн”. Проектите, отговарящи на регламента са 30, като в категорията от І до ІV клас са допуснати 13 проекта, от V до VІІІ клас – 10 проекта и от ІХ до ХІІ клас – 7 проекта. Публикуваме списъците с номинираните проекти в категориите І - ІV, V - VІІІ и ІХ - ХІІ клас, допуснати до участие във втората фаза на конкурса. Поредното издание на конкурса "Посланици на здравето" ще продължи до 1 юни 2017 г., а официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни в сградата на Министерство на здравеопазването. Наградите за финалистите ще бъдат 9 предметни награди, по три във всяка възрастова категория, съответно първо, второ и трето място, 3 поощрителни награди, по една във всяка възрастова категория І – ІV, V – VІІІ клас и ІХ – ХІІ клас, и една специална награда за най-добро представяне в подхода „Предай нататък”.