Актуално състояние на водните обекти в страната към 7.30 ч на 10 ноември 2016 г.

10 ноември 2016 | 10:28
Към 7 ч на 10 ноември 2016 г. няма данни за възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях на комплексните и значими язовири. Язовир “Пчелина“ е над 90% запълнен, със свободен обем – 0,800 млн. м3 (информацията е към 15:00ч. на 09.11.2016 г.) Към момента няма получена друга актуална информация и сигнали за наводнения на инфраструктура, жилищни постройки в населените места и земеделски земи вследствие на критични водни нива на язовирите Предвид получената информация от НИМХ-БАН, днес преди обяд над Източна България облачността ще е значителна . На места все още ще превалява дъжд, но и там валежите ще спират, облачността ще се разкъсва и намалява. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Следобед от запад отново ще се заоблачи и до полунощ в западните райони ще превали дъжд, в планините – сняг. Ще духа умерен вятър от западсеверозапад, който следобед ще отслабне. Температурите в цялата страна ще се понижат и максималните ще са предимно между 10° и 15°. Дунавски район-  данните са към 7. 30 ч Няма нови данни за вредно въздействие на водите вследствие на падналите валежите. Реките на територията на Басейнова дирекция “Дунавски район“ гр. Плевен (БДДР - Плевен) протичат в речните легла. По данни на оперативните дежурни в областните, общинските администрации и дежурните на РД“Пожарна безопасност и защита на населението” няма получени сигнали за критични водни нива и аварийни ситуации от речни течения. Няма получени сигнали за възникнали критични ситуации, свързани с вредното въздействие на водите по язовирните стени на язовирите на територията на БДДР - Плевен. Река Дунав Към 6.30 ч по данни на оперативните дежурни в крайдунавските областни, общински администрации, дежурните на РД “ПБЗН“ и ”Напоителни системи” ЕАД не се наблюдава повишение на водните нива на р. Дунав и на реките, вливащи се в нея, на територията на БДДР – Плевен. Водните течения остават в речните легла. Отводнителните полета са сухи. Отводнителните помпени станции (ОПС), стопанисвани от крайдунавските клонове на ”Напоителни системи”ЕАД са в готовност при необходимост да бъдат приведени в работен режим. Водното ниво в коригираните реки не застрашава стабилитета на бермите и дигите, изградени по поречията им. Черноморски район Няма постъпила актуална информация за преливащи язовири.Състояние на реките към 7 ч. на територията на БДЧР няма постъпили актуални данни за критични нива и аварийни ситуации. Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите. Източнобеломорски район Информация за състоянието на реките и язовирите на територията на БД ИБР Пловдив към 6.30 ч Басейн на река Марица Превалявания от дъжд в нощните часове, на отделни места. Няма информация за значителни повишения на реките в басейна на Марица. Към настоящия момент на дежурния телефон и по електронна поща няма постъпила информация и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите. Басейн на река Тунджа Община Елхово Река Тунджа при Елхово е повишила нивото си от вчера сутринта с 5 см и тази сутрин е на 94 см. Към момента няма постъпила информация на дежурните телефони и електронна поща за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите. Басейн на река Арда Повишено е нивото на реките в региона, по-значително на река Върбица при Златоград и река Черна при Смолян. Към настоящия момент няма постъпила информация на дежурните телефони и електронна поща за разливи и данни за критични нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения, както и за засегнати населени места от вредното въздействие на водите. Западнобеломорски район Няма постъпили данни от граждани и фирми към териториалните звена на служба ПБЗН – Благоевград, Кюстендил, Перник и Смолян, областните администрации и общините за възникнали аварийни ситуации вследствие на влошената метеорологична обстановка към момента в териториалния обхват на Западнобеломорския район за басейново управление. Няма постъпили сигнали за критични водни нива и възникнали аварийни ситуации по язовирните стени и съоръженията към тях, както и за критични нива и възникнали аварийни ситуации по реките, както и за критични участъци по диги и укрепителни съоръжения. Към 6. 30 ч на 10.11.2016 г. няма райони с валежи. Критичната ситуация в община Банско е овладяна. На територията на общината не е валяло през последната нощ. Информация от други ведомства свързана с вредното въздействие на водите Към 7 ч. на 10.11.2016 г. няма постъпила информация във връзка, вредното въздействие на водите.