Без изменение или понижение на речните нива

23 ноември 2016 | 07:55

По  данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН(НИМХ-БАН) днес ще е без валежи. В четвъртък и петък също без валежи.

През денонощието от 8 ч на 21 до 8 ч на 22 ноември водните нива на по–голямата част от реките в страната са без съществени изменения.  Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +14 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +1 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -1 см до +2 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения или ще се понижават.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: На 23, 24 и 25 ноември прогнозираните водни количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества на 23, 24 и 25 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности и ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водното количество в долното течение на реката на 23, 24, 25 и 26 ноември ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществена промяна или ще продължат плавно да се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения или ще се понижават.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира:Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира:Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни нивата на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/.