Без съществени изменения на речните нива

17 януари 2017 | 14:37

clip_image001

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН)през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. По-значителни повишения са отчетени на Факийска река при с. Зидарово (+20 см). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни изменения на водните нива (-22/+59 см) във водосборите на реките Искър (Дунавски басейн), Марица и Арда (Източнобеломорски басейн).  Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на Факийска река при с. Зидарово (Черноморски басейн) и на река Върбица при сп. Джебел (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +8 см; Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +20 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +20 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: На 17 януари и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в долните течения на реките от басейна. Водните количества на всички наблюдавани реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 18, 19 и 20 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: На 18, 19 и 20 януари водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата във водосборите на реките Росица и Голяма река ще се понижават. На 19 и 20 януари водните нива в целия водосбор на река Янтра ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 18, 19, 20 и 21 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: На 17 и 18 януари вследствие на валежи от дъжд и последващо частично снеготопене се очакват повишения на водните нива в средните и долните части от водосборите на реките в басейна. По-значителни повишения на водните нива са възможни във водосборите на южночерноморските реки. От следобедните часове днес и утре в резултат на валежи от дъжд и последващо снеготопене са възможни (с вероятност около 40 %) локални разливи в долните части от водосборите на реките Дяволска, Караагач, Велека и Резовска. На 19 и 20 януари речните нива в басейна ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите 3 дни водните нива на реките от басейна ще останат без съществени изменения. Днес в средните и долните течения на реките Тунджа и Марица са възможни незначителни повишения на речните нива, които ще са в резултат на валежи от дъжд и последващо частично снеготопене. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Системите за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа и за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозират, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества на наблюдаваните реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 18 януари 2017 г. - НИМХ-БАН обявява първа степен (жълт код) за снеговалежи в областите Видин, Враца, Монтана, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Разград, Търговище, Шумен, Силистра, Добрич, Варна, Пазарджик, Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол, Бургас, Смолян, Кърджали и Хасково. В съчетание с вятър ще има виелици и навявания.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/