Календар 02.11.2017

  • МОСВ планира увеличение на приходите от такси в бюджета за 2018 г. с 5,1 млн. лв.

    02 ноември 2017 | 16:20

    През следващата година МОСВ планира увеличение на приходите от такси с 5,1 млн. лв. Това стана ясно от думите на министъра на околната среда и водите Нено Димов при обсъждането на законопроекта за бюджета за 2018 г., който беше приет от парламентарната комисия по околна среда днес. Основното увеличение спрямо тази година се очаква от такси по Зако...

  • Популацията на мечките в Национален парк „Централен Балкан“ е стабилна

    02 ноември 2017 | 11:07

    Няма индикации за отрицателни тенденции в състоянието на мечките, обитаващи Национален парк „Централен Балкан“, сочат резултатите от теренните наблюдения на вида. Ежегодният мониторинг се проведе през октомври с цел да се проследи числеността, половата и възрастовата структура и др. на емблематичния за Парка вид. В рамките на два дни 40...