Календар 04.12.2017

  • Готови са резултатите от проверката на замърсяването от хвостохранилището край Златоград

    04 декември 2017 | 11:15

    Готови са резултатите от проверката по сигнала за побеляване на река Голяма до хвостохранилище „Ерма река“ до Златоград на 28 ноември 2017 г. Съвместен екип от експерти на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БДИБР) и РИОСВ – Смолян извърши проверка на място. Бяха взети за анализ водни проби от 6 пункта за по...

  • Министър Димов ще участва в асамблеята на ООН по околна среда

    04 декември 2017 | 10:21

    Mинистърът на околната среда и водите  Нено Димов и делегация от министерството ще участват в третата сесия на Асамблеята на ООН по околна среда в Найроби, Кения. Сесията ще се проведе от 4 до 6 декември 2017 г. под мотото „Към свободна от замърсяване планета“ в седалището на Програмата на ООН по околна среда. На заседанието минис...