Календар 12.01.2018

  • РИОСВ – Русе провери „Монтюпе“ за изпълнение на инвестиционната програма

    12 януари 2018 | 15:57

    Експерти на РИОСВ – Русе днес направиха контролна проверка на производствената площадка на „Монтюпе“ ЕООД. Целта беше да се установи изпълнението на заложените до края на 2017  г. мерки в Инвестиционната програма на дружеството, за която „Монтюпе“ ЕООД пое ангажимент на срещата с министъра на околната среда и води...