Календар 02.03.2018

 • Министър Нено Димов ще председателства Съвета на ЕС по околна среда

  02 март 2018 | 15:01

  На 5 март в Брюксел ще се проведе заседание на Съвета на ЕС по околна среда. То ще бъде председателствано от министъра на околната среда и водите Нено Димов в качеството му на ротационен председател. На първото си заседание по време на Българското председателство министрите по околна среда на държавите членки ще бъдат приканени да споделят виждани...

 • Ученически конкурс за Деня на Земята обяви РИОСВ – Бургас

  02 март 2018 | 15:06

  За Международния ден на Земята – 22 април, Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас обявява регионален ученически конкурс. Състезанието „Земята е за нас – ние сме за Земята“ ще даде възможност за изява на младите хора, ще стимулира техния интерес към планетата и ще представи личната им позиция и отношение к...

 • Министър Нено Димов ще председателства Съвета на ЕС по околна среда

  02 март 2018 | 15:01

  На 5 март в Брюксел ще се проведе заседание на Съвета на ЕС по околна среда. То ще бъде председателствано от министъра на околната среда и водите Нено Димов в качеството му на ротационен председател. На първото си заседание по време на Българското председателство министрите по околна среда на държавите членки ще бъдат приканени да споделят виждани...

 • Два нови туристически маршрута подготви ДНП „Пирин”

  02 март 2018 | 13:08

  За предстоящия летен туристически сезон Дирекция „Национален парк „Пирин” ще маркира два нови туристически маршрута, преминаващи през резерват „Юлен”. Той е създаден със заповед  №РД-223/26.08.1994  г. на министъра на околната среда и водите с цел наблюдение на развитието на характерните алпийски и високоплан...

 • Проверките за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в автосервизите и пунктовете за вторични суровини продължават

  02 март 2018 | 09:27

  Регионалната инспекция по околна среда – София и Столичен инспекторат към Столична община са проверили общо 43 обекта, от които 23 автосервиза, 14 площадки за отпадъци и 3 цеха за мебели.  Проверките са част от контрола върху нерегламентираното горене на отпадъчни материали, които замърсяват въздуха в София. За констатираните нарушения е...