Календар 13.03.2018

 • Министър Димов: Няма екологична опасност за Брегово

  13 март 2018 | 16:21

  Няма опасност за качествата на питейната вода и за околната среда в района на Брегово. Това съобщи министърът на околната среда и водите Нено Димов, който по разпореждане на премиера Бойко Борисов инспектира района на Брегово след обявеното там бедствено положение. Данните на РЗИ за питейните води показват стойности в границите на допустимото. Взет...

 • Зам.-министър Николова откри учредителното заседание на Форума за съответствие и управление по околна среда

  13 март 2018 | 16:13

  В качеството си на представител на настоящото Председателство на Съвета на ЕС, заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова приветства участниците в новоучредения Форум за съответствие и управление по околна среда. Платформата е важен инструмент за подобряване спазването и управлението при прилагането на законодателството в обл...

 • Водите на Тимок отговарят на изискванията за добро състояние на типа река, показват експресните анализи

  13 март 2018 | 15:41

  Готови са първите експресни анализи, измерени при пробонабиране на вода от река Тимок при Брегово. При анализа на пробите са получени следните резултати: РН – 7,74, разтворен кислород – 8,7 mg/l, eлектропроводимост – 346 µs/sm, температура – 9,4 °C. Резултатите от измерените на място показатели отговарят на изискв...

 • Министър Димов заминава за Брегово

  13 март 2018 | 12:08

  Министърът на околната среда и водите Нено Димов замина за Брегово по разпореждане на премиера Бойко Борисов във връзка с обявеното там бедствено положение. На инспекцията в Брегово ще бъдат и директорите на Басейнова дирекция „Дунавски район“ и на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Монтана. В 13,30 ч е предвиден...

 • Басейнова дирекция - Плевен възложи тридневен мониторинг на водите на река Тимок при Брегово

  13 март 2018 | 10:30

  Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) - Плевен, възложи да бъде извършен тридневен мониторинг на водите на река Тимок в района на Брегово. Мярката е във връзка с обявеното бедствено положение в Брегово и изпратен сигнал от общината с искане за вземане на проби. От Регионална лаборатория – Монтана към Изпълнителна агенция по ...