Календар 05.04.2018

 • 19 екоминистри от ЕС ще обсъждат мерки за подобряване на качеството на въздуха

  05 април 2018 | 19:37

  Неформалният съвет на министрите на ЕС по околна среда ще се проведе на 10 и 11 април 2018 година в Националния дворец на културата. 19 екоминистри и над 40 делегации се очаква да обменят мнения по три теми – за качеството на атмосферния въздух, по-доброто регулиране и за международните преговори по изменение на климата и диалогът от Таланоа....

 • 19 екоминистри от ЕС ще обсъждат мерки за подобряване на качеството на въздуха

  05 април 2018 | 19:37

  Неформалният съвет на министрите на ЕС по околна среда ще се проведе на 10 и 11 април 2018 година в Националния дворец на културата. 19 екоминистри и над 40 делегации се очаква да обменят мнения по три теми – за качеството на атмосферния въздух, по-доброто регулиране и за международните преговори по изменение на климата и диалогът от Таланоа....

 • Монтана и Оряхово ще изграждат инсталации за преработка на отпадъци

  05 април 2018 | 15:35

  Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договор за изграждане  на  компостираща  инсталация  за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в община Монтана. Съоръжението е с капацитет 6150 тона годишно и ще обслужва 25 000 жители. „Целта е да се намали количеството депонирани биоразградими ...