Календар 13.04.2018

  • Информационен ден по Програма LIFE ще проведе МОСВ

    13 април 2018 | 09:40

    В качеството си на Национално звено за контакт по Програма LIFE и в изпълнение на проект за изграждане на капацитет, Министерството на околната среда и водите ще проведе информационен ден по програмата. На събитието ще бъде представена програма LIFE, графикът за обявяване и подаване на проектни предложения по Покана 2018 г., новостите и промените, ...