Календар 05.05.2018

  • Няма превишение на показателите на въздуха след пожара в квартал Красна поляна

    05 май 2018 | 10:05

    Няма превишение на показателите за качеството на атмосферния въздух (КАВ) след пожара в квартал Красна поляна. Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София уведомява гражданите, че след възникналия пожар в близост до болница Надежда, измерените стойности не превишават пределно допустимите концентрации.Експерти на Инспекцият...