Календар 11.05.2018

  • В Бон е постигнат напредък по прилагането на Парижкото споразумение за климата

    11 май 2018 | 17:05

    Приключи 48-та преговорна сесия на спомагателните органи на Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата в Бон, Германия. Конференцията по изменение на климата в Бон включваше и петата сесия на работната група по Парижкото споразумение. В рамките на председателството на Съвета на ЕС България ръководи делегацията на ЕС на международните прего...

  • Съставени са седем акта на нарушители в резервата „Сребърна”

    11 май 2018 | 17:02

    Експерти на РИОСВ-Русе съставиха седем акта на физически лица за установено административно нарушение на Закона за защитените територии (ЗЗТ)  в поддържан резерват „Сребърна”. Нарушението е констатирано в началото на годината. Ловци от местните дружинки са навлезли в северната част на резервата, нарушавайки цeлостта на оградата на ...