Календар 17.05.2018

  • Отбелязваме Деня на „Натура 2000“

    17 май 2018 | 16:11

    За втора поредна година, България, като държава-членка на ЕС се включва в отбелязването на Европейския ден на мрежата "Натура 2000", който съвпада и с отбелязването на 26 годишнина от създаването на програма LIFE на ЕС. Денят на "Натура 2000" се отбелязва, съгласно специална Декларация подписана през 2017 г. от Европейската комисия, Европейския пар...

  • Напредъкът в изпълнението на ОПОС ще бъде представен на пресконференция

    17 май 2018 | 15:45

    Напредъкът по изпълнението на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г. и взетите днес решения на 11-ото заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС ще бъде представен на пресконференция в МОСВ. В нея ще участват министърът на околната среда и водите Нено Димов и ръководителят на Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г. Валерия Калчева. ...