Календар 02.08.2018

  • Млади еколози получиха сертификати от зам.-министър Николова

    02 август 2018 | 15:32

    Зам.-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова връчи сертификатите на участниците в VII-ото Екоучилище „Западни Родопи“ на Младежкия воден парламент. С това беше официално закрито екоучилището, което тази година се проведе в Девин. От понеделник, когато беше открито училището, младите еколози от 12 клуба от България, Фран...

  • Достъпен е публичният регистър за подаване на онлайн информация по ЗОПОЕЩ

    02 август 2018 | 12:53

    Министерството на околната среда и водите информира заинтересованите страни, че на адрес: https://public-zopoesht.moew.government.bg/services е осигурена възможност за онлайн подаване на информация за вписване в публичния регистър по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ) от задължените по закона орган...