Календар 07.08.2018

  • Няма констатирани нарушения при извънредната проверка на ПЗ „Гълъбарника“

    07 август 2018 | 17:26

    По сигнали, подадени на „зеления“ телефон и по електронната поща в РИОСВ – Враца, за подготвителни дейности по пробивно-взривни работи в близост до Природна забележителност „Гълъбарника“, в землището на с. Кунино, община Роман, експерти направиха извънредна проверка. Не са констатирани нарушения в режимите на защитена...

  • Сметната палата запозна министър Димов с резултатите от одит за въздуха

    07 август 2018 | 12:58

    Министърът на околната среда и водите Нено Димов беше запознат с резултатите и препоръките от одитен доклад за ефикасността и ефективността на мерките, предприети от националните и местните власти за борба срещу основните източници на замърсяване на атмосферния въздух в големите градове за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2016 г. Докладът беше пре...