Календар 08.08.2018

  • Проверките по р. Хаджийска не показват битово-фекално замърсяване

    08 август 2018 | 11:21

    По сигнали за замърсяване на река Хаджийска, РИОСВ – Бургас, БДЧР – Варна и РЛ към ИАОС в Бургас направиха поредната проверка за сезон 2018 г. При проверките на 6 юни, 24 юли и 1 август са взети проби от повърхностни води от р. Хаджийска от пунктовете  при моста в Слънчев бряг, устието преди вливането на реката в Черно море и при м...