Календар 03.09.2018

  • РИОСВ – Монтана провери сигнал за замърсяване на р. Огоста

    03 септември 2018 | 17:27

    РИОСВ – Монтана извърши незабавна проверка по сигнал за замърсяване с отпадъци на терен под Черния мост  на р. Огоста в Монтана. Установено е, че се почиства теренът около контейнерите за събиране на отпадъци срещу №2 на ул. „Огоста“ в Монтана, както и на мястото под  Черния мост  на реката. Почистването се осъщест...