Календар 04.01.2019

  • РИОСВ – Смолян конфискува препарирани екземпляри от защитени видове

    04 януари 2019 | 14:20

    Експерти от РИОСВ – Смолян провериха сигнал за излагане на препарирани екземпляри от защитени видове в два търговски обекта на територията на община Девин. При проверката е установено, че препарираните  екземпляри са от видовете Видра  (Lutra lutra), Голям  ястреб (Accipiter gentilis), Дива коза  (Rupicapra rupicapra), Див...