Календар 09.01.2019

  • Няма мъртва риба по течението на река Цибрица

    09 януари 2019 | 17:41

    РИОСВ – Монтана вчера и днес извърши проверка по сигнал за мъртва риба по течението на река Цибрица. В хода на две проверки – на 8 и 9 януари, не се установи наличие на мъртва риба, неприятна миризма или видимо оцветяване в повърхностния воден обект – река Цибрица, както на територията на населеното място - с. Златия, така и до вл...