Календар 17.06.2019

  • Министър Димов откри конференция за добри практики при използване на климатичните данни

    17 юни 2019 | 16:35

    Министърът на околната среда и водите Нено Димов откри форум на тема „Въвеждане на най-добри международни практики при използването на климатични данни и инструменти за целите на националното планиране“, организиран от Световната банка и МОСВ. Той изтъкна, че в ЕС има два подхода по темата за климатичните промени. Единият път е борба с ...

  • РИОСВ - Варна спря незаконни изкопни дейности по устието на река Камчия

    17 юни 2019 | 16:12

    При планова проверка в защитена местност „Лонгоза“ експерти от РИОСВ - Варна установиха извършване на незаконни изкопни дейности със специализирана техника в коритото и по устието на река Камчия. Дадено е предписание за незабавно преустановяване на дейностите. Предстои установяване на възложителя и предприемане на съответните мерки съгл...