Календар 01.07.2019

  • Смолян ще изпълнява мерки за по-чист въздух със средства по ОПОС

    01 юли 2019 | 14:19

    Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметът на Смолян Николай Мелемов подписаха договор за подобряване качеството на атмосферния въздух. Размерът на инвестицията е 9,6 млн. лв., осигурени изцяло от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. С изпълнението на проекта ще се намали количеството емисии на фини прахови частици (ФПЧ10) и ...

  • Търси се храна за червените ангъчи в базата „Калимок“ в Нова Черна

    01 юли 2019 | 10:54

    В Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе постъпи молба за съдействие от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания за намиране на храна (фураж, гранули за патици) за птиците от защитения вид червен ангъч (Tadorna ferruginea) в базата в с. Нова Черна. Институтът при БАН извършва консервационни дейности, свързани с р...