Календар 09.07.2019

  • Проверка установи замърсяване на река Луда Яна от рудник „Цар Асен“

    09 юли 2019 | 18:53

    Експерти на РИОСВ - Пазарджик, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Регионалната лаборатория на ИАОС в Пазарджик провериха сигнал за мъртва риба в река Луда Яна. Незабавно беше сформиран екип, който извърши проверка по сигнала от тел. 112, че водата в р. Луда Яна при с. Росен е оцветена в бяло и по течението й има мъртва риба....

  • РИОСВ - Варна извърши извънредна проверка на защитена местност "Лимана"

    09 юли 2019 | 17:48

    Експерти от РИОСВ - Варна извършиха днес незабавна проверка на защитена местност „Лимана“ след излъчен репортаж от медии за наличие на моторни превозни средства на плажната ивица в местност „Пашов дол“ („Паша дере“). Защитена местност „Лимана“ е част от местност „Пашов дол“ („Паша де...