Календар 12.07.2019

  • РИОСВ - Перник върна шипоопашата костенурка в естествена среда

    12 юли 2019 | 11:42

    Експерти от РИОСВ - Перник реагираха незабавно на сигнал за намерена костенурка в дворно място в града. Касае се за жизнен възрастен екземпляр от вида шипоопашата сухоземна костенурка (Testudo hermanni). Животното е пуснато на свобода в подходящо естествено местообитаниe - в защитена зона BG0002089 „Ноевци“ по Директива за птиците, к...