Категории
Министерство

Протокол от заседание на комисията, определена със Заповед № РД-158/18.02.2020 г. за провеждане на процедура по подбор на външен член на одитния комитет в Министерство на околната среда и водите, на основание Заповед № РД-118/06.02.2020 г. на министъра на

Начална дата
06 март 2020
Крайна дата
06 март 2020 | 15:05 ч.

Документи и образци за кандидатстване (1)