Категории
Министерство

Протокол от заседание на комисията, определена със Заповед № РД-742/14.09.2020 г. за провеждане на процедура по подбор на външен член на одитния комитет в МОСВ, на основание Заповед № РД-705/26.08.2020 г. на министъра на ОСВ- прикачен файл

Начална дата
30 ноември -0001
Крайна дата
30 ноември -0001 | 00:00 ч.

Документи и образци за кандидатстване (1)