Категории
Министерство

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността "юрисконсулт" в дирекция "Правна"

Начална дата
30 ноември -0001
Крайна дата
30 ноември -0001 | 00:00 ч.

Класиране от проведения конкурс за заемане на длъжността "юрисконсулт" в дирекция "Правна"

 

След проведеното интервю и въз основа на резултатите от проведения тест на явилите се кандидати за заемане на длъжността "юрисконсулт" в дирекция "Правна" към Министерство на околната среда и водите, комисията определи окончателните резултати на кандидатите и класира както следва:

- на първо място – Иван Красимиров Хумбаджиев;

- на второ място - Александра Красимова Нанова;

- на трето място - Владимир Илиев Гущеров.

 

               

         ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  

                                                                                       /П/