Категории
Министерство

Срок за подаване на документи за заемане на длъжността директор на Басейнова дирекция "Дунавски район", гр. Плевен

Начална дата
17 май 2022
Крайна дата
16 юни 2022 | 17:30 ч.

Във връзка със Заповед № РД - 404/17.05.2022 г. на министъра на околната среда и водите, срокът за подаване на документи за заемане на длъжността директор на  Басейнова дирекция "Дунавски район", гр. Плевен се удължава с един месец до 16.06.2022 г.

Обява за конкурса