Днес и утре са възможни краткотрайни повишения на речните нива

06 юни 2017 | 15:52

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на реките в по-голямата част от страната са се понижавали. По-значителни понижения са отчетени на хидрометрични пунктове на р. Осъм при с. Изгрев с -40 см, р. Русенски Лом при с. Божичен с -41 см (Дунавски басейн), р. Факийска при с. Зидарово с -40 см (Черноморски басейн) и р. Струмешница при с. Струмешница (Западнобеломорски басейн). Значителни повишения , вследствие на интензивни валежи  са отчетени на измервателни пунктове на р. Искър при гр. Нови Искър с +42 см (Дунавски басейн), р. Тунджа при гр. Павел Баня с +23 см (Източнобеломорски басейн) и на р. Соволянска Бистрица при с. Гърляно с +18 см (Западнобеломорски басейн).  Следствие на работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано повишение на р. Въча при гр. Девин – м. Забрал с +86 см (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води.

Прогноза за очаквани интензивни валежи, с валидност от 7:00 ч. местно време на 6 юни  в рамките на 48 часа с модела ALADIN.

  • Дунавски басейн: водосбора на р. Лява (приток на р. Лом) и долните части от водосбора на р. Лом; средните и долни части от водосбора на р. Цибрица, р. Дългоделска (приток на р. Огоста)и долните и средни части от водосбора на р. Огоста; р. Черни Искър, р. Стари Искър, р. Макоцевска, р. Малки Искър и р. Бебреш (притоци на р. Искър); р. Черни Вит (Приток на р. Вит);
  • Източнобеломорски басейн: водосборите на р. Мъти вир, р. Смолска, р. Буновска, р. Мирковска, р. Църквищенска (притоци на р. Тополница), както и горните части от водосбора на р. Тополница; р. Ибар, р. Костенска, р. Крива и р. Грънчарица  (родопски притоци на р. Марица) и горните части от водосбора на р. Чепеларска (десен приток на р. Марица);горните части от водосборите на р. Бяла и р. Малка Арда (притоци на р. Арда);
  • Западнобеломорски басейн: във водосборите на р. Бела река, р. Бъндеришка, р. Дамяница, р. Добринишка, р. Бяла Места (притоци на р. Места); р. Сушичка, р. Влахинска, р. Джерман, р. Санданска Бистрица (притоци на р. Струма);

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре през деня, вследствие на валежи са възможни краткотрайни повишения на речните нива в горните части от водосборите на реките Лом, Цибрица, Огоста, Искър,  Вит и  Осъм. От вечерните часове на 7 и на 8 юни повишения на водните нива ще има в реките от целия басейн. Повишенията ще започнат първо в реките от западните части на басейна и постепенно ще преминат към реките от централните и източни части на басейна. На 9 юни повишения ще има все още само във водосбора на река Русенски Лом, следствие на валежи и в долните течения на главните реки, следствие на оттичане. В останалата част от басейна речните нива ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  Водни количества на 7, 8 и 9 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. В следобедните часове на 7 юни ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Блато и р. Искрецка. На 8 юни ще има по-значителни краткотрайни повишения на нивата на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Блато, р. Батулийска, р. Малък Искър и р. Златна Панега. През следващите три дни ще има повишение на водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 7, 8 и 9 юни  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре  нивата на реките във водосбора плавно ще се понижават. На 8 и 9 юни речните нива ще се повишават незначително и краткотрайно, следствие на валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира:  Водни количества в долното течение на реката на 7, 8, 9 и 10 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. В периода  8-10 юни  се очакват повишения във водосбора .По-значителни е възможно да са в горните и средни части на водосбора на 8 юни в следобедните и вечерни часове. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 8 юни следствие на валежи водните нива в целия басейн ще се повишават. На 9 юни речните нива в целия басейн ще се понижават. Повишения ще са възможни в долните течения на главните реки, следствие на оттичане. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес и утре ще има повишения следствие на валежи само в горното течение на р. Марица и притоците и в тази част,  и в горните части от водосбора на р. Арда. На 7 юни са възможни краткотрайни повишения в целия водосбор на р. Арда.  Повишения в целия басейн, следствие на очаквани валежи ще има на 8 юни. Водните нива в басейна ще започнат да се понижават от 9 юни, като повишения са възможни в средните и долни течения на основните реки, следствие на оттичане.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира, че водното количество на р. Черна при гр. Смолян има вероятност да достигне жълтия праг за предупреждение във вечерните часове на 8 юни.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни, в резултат на валежи, са възможни краткотрайни повишения на водните нива в целия басейн. По-значителни е възможно да са на 7 и 8 юни във водосбора на р. Места. На 9 юни нивата в басейна ще се понижават. Повишения следствие на оттичане ще има само в долните течения на главните реки.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/

На 7 юни 2017 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 53 броя:

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 06.06.2017 г. е 4586,3 млн. м3 и представлява 70,7% от сумата на общите им обеми.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

  • питейно-битово водоснабдяване – 87,2% от общия им обем;
  • напояване – 57,7% от общия им обем;
  • енергетика – 77,2% от общия им обем.