Днес реките остават без съществена промяна

12 декември 2016 | 08:05

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) днес ще е без валежи. През нощта срещу вторник и във вторник на места, главно в Северна и Източна България и в планините на Югозападна ще превали слаб сняг, количества за денонощието - до 5 л/кв.м, само на отделни места е възможно да има количества до 10-12 л/кв.м. В сряда - без валежи.

През денонощието от 8 ч на 10 до 8 ч на 11декември водните нива на повечето реки в страната са останали без съществени изменения. По-значителни колебания на водните нива (-29 см до +22 см) са регистрирани във водосбора на р. Марица (Източнобеломорски басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +16 см; Черноморски басейн: Регистрирано е повишение от +3 см; Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -29 см до +22 см; Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7см до +8 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще са без съществени изменения. Утре, в резултат на валежи от дъжд и сняг, са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в средното и долното течение на р. Искър, във водосбора на р. Вит, в горното и средното течение на р. Осъм и в планинските части от водосбора на р. Янтра.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 12, 13 и 14 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 12, 13 и 14 декември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите ден – два водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 12, 13, 14 и 15 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Черноморски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Утре, вследствие на валежи от дъжд и сняг, са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосбора на р. Провадийска, както и във водосборите на южночерноморските реки.

Източнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Утре, вследствие на валежи от дъжд и сняг, са възможни незначителни и краткотрайни повишения на водните нива в долните течения на рeките Марица и Тунджа.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ-БАН прогнозира: Водните нива ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ-БАН прогнозира: Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Утре, в резултат на валежи от дъжд и сняг, са възможни краткотрайни, незначителни повишения на водните нива в планинските части от водосбора на река Места.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

Подробна и актуална информация на сайта на НИМХ-БАН: http://hydro.bg/